Нэгдсэн Улс Паспорт(2x2 инч) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхНэгдсэн Улс ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.

Та паспортын мэдүүлгийн хамт нэг зураг оруулах ёстой.


Эх сурвалж:.https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/photos.html

ХийхНэгдсэн Улс ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »