123PassportФото тухай

123PassportPhoto нь паспортын зургийг өөрөө хийхэд тусалдаг онлайн паспортын зураг үүсгэгч юм. Ашиглахад хялбар. Тоон камер ашиглан зургаа авсны дараа өөрийн паспортын зургийг гурван алхамаар хийж болно: 1. Улс орноо сонгох; 2. Зургаа байршуулах; 3. Тайрах зураг. Эдгээр гурван алхамыг хийснээр та олон паспортын зураг бүхий 4R хуудсыг авах болно.

2008 онд нээгдсэнээс хойш 123PassportPhoto нь 50+ орны хэрэглэгчдэд 1,000,000 гаруй паспортын зургийг гаргахад тусалсан. Бид хэрэглэгчиддээ паспортын зураг авахад олон сая доллар хэмнэхэд тусалсан. Биднийг TechCrunch болон e27-д мэдээлсэн 2010, 2011 оны шилдэг 50 програмаар шалгаруулсан.