Тайланд Виз (60х40 мм)(40x60 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхТайланд Виз (60х40 мм)Онлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхТайланд Виз (60х40 мм)Онлайн зурагнууд одоо »