Шенген Виз(35x45 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхШенген ВизОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.Цагаан дэвсгэр.


Эх сурвалж:.http://www.euro-dollar-currency.com/schengen_visa_photo_requirements.htm

ХийхШенген ВизОнлайн зурагнууд одоо »