Перу Паспорт(2x2 инч) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхПеру ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхПеру ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »