Кени Паспорт(51x51 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхКени ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхКени ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »