Япон Гадаадын иргэний бүртгэл/мэргэжлийн(30x40 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхЯпон Гадаадын иргэний бүртгэл/мэргэжлийнОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхЯпон Гадаадын иргэний бүртгэл/мэргэжлийнОнлайн зурагнууд одоо »