Энэтхэг Паспорт 3.5х4.5 см(35x45 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхЭнэтхэг Паспорт 3.5х4.5 смОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхЭнэтхэг Паспорт 3.5х4.5 смОнлайн зурагнууд одоо »