Израиль Паспорт (35 х 45 мм)(35x45 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхИзраиль Паспорт (35 х 45 мм)Онлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхИзраиль Паспорт (35 х 45 мм)Онлайн зурагнууд одоо »