Франц Паспорт(35x45 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхФранц ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.

Гэрэл зургийн чанар

Гэрэл зургууд нь дараахь байх ёстой.

 

JPEG

 

Загвар ба гэрэлтүүлэг

Гэрэл зургууд нь:

JPEG

Нүдний шил, толгойн бүрээс

 Хэрэв та нүдний шил зүүсэн бол:

Толгойн бүрээс:

JPEG

Илэрхийлэл ба хүрээ

Таны гэрэл зураг:

JPEG


Эх сурвалж:.https://au.ambafrance.org/Visa-Photograph-Requirements

ХийхФранц ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »