Бразил Паспорт эсвэл виз (хуучин стандарт)(50x70 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхБразил Паспорт эсвэл виз (хуучин стандарт)Онлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.

ХийхБразил Паспорт эсвэл виз (хуучин стандарт)Онлайн зурагнууд одоо »