Бангладеш Паспорт(45x55 мм) Фото зургийн хэмжээ, онлайн хэрэгслийн шаардлагууд


ХийхБангладеш ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »

Зургийн хэмжээтэй холбоотой шаардлагын талаар санаа зовох хэрэггүй. Манай онлайн хэрэгсэл нь зургийн хэмжээ, толгойн хэмжээ зөв байгаа эсэхийг шалган зөв зураг зурдаг. Дэвсгэрийг мөн сайжруулна.


Эх сурвалж:.http://www.bdembassyusa.org/index.php?page=instruction-mrp

ХийхБангладеш ПаспортОнлайн зурагнууд одоо »