Მომსახურების პირობები

მომსახურების აღწერა

123PassportPhoto.com გთავაზობთ მარტივი გამოსაყენებელი ხელსაწყოს პასპორტის ფოტოს შექმნისთვის. ჩვენ ასევე გთავაზობთ დამატებული ღირებულების სერვისს, რომელიც მომხმარებელს პასპორტის ფოტოების დაბეჭდვაში და მიწოდებაში ეხმარება.

მომხმარებლის ქცევა

თქვენ ეთანხმებით, რომ არ გამოიყენოთ სერვისი, რომ ატვირთოთ ან დამუშავოთ რაიმე შინაარსი, რომელიც არამართლზომიერი, მავნე, მუქარის, წამების, ბუნდოვანი, სხვის კონფიდენციალურობის, სიძულვილით ან რასობრივი, ეთნიკურად ან სხვაგვარად სადავოა.

პასპორტის ფოტოზე მისაღები

ზოგი ქვეყანა ძალიან მკაცრია პასპორტის ფოტოების მოთხოვნებზე. გთხოვთ, პასპორტის დეპარტამენტის ფოტოზე გადაღებამდე გაეცანით პასპორტის განყოფილებას. 123PassportPhoto.com გთავაზობთ მომსახურებას, რომ შექმნათ თქვენი საკუთარი პასპორტის ფოტო. მაგრამ ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას, რომ მომსახურების გამოყენებით წარმოქმნილი პასპორტის ფოტოები მისაღებია. თუ თქვენ გამოიყენეთ ჩვენი დამატებული ღირებულების ფოტო ბეჭდვისა და ადგილზე მიტანის სერვისი და პასპორტის ფოტოები არ არის მისაღები, ჩვენ ანაზღაურებთ გადასახადს, რომელიც გადავიხადეთ სერვიჩისთვის.

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

მომხმარებლის მონაცემები და თქვენს შესახებ გარკვეული სხვა ინფორმაცია ექვემდებარება ჩვენსᲙონფიდენციალურობის პოლიტიკა.