สหรัฐ หนังสือเดินทาง(2x2 นิ้ว) ข้อกำหนดขนาดภาพและเครื่องมือออนไลน์


ยี่ห้อสหรัฐ หนังสือเดินทางรูปถ่ายออนไลน์ตอนนี้»

ไม่ต้องกังวลกับความต้องการขนาดภาพ เครื่องมือออนไลน์ของเราทำให้ภาพถ่ายถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดภาพและขนาดหัวถูกต้อง พื้นหลังจะได้รับการปรับปรุงเช่นกัน

คุณต้องเตรียมหนังสือเดินทางพร้อมรูปถ่ายหนึ่งรูป


แหล่ง:https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/photos.html

ยี่ห้อสหรัฐ หนังสือเดินทางรูปถ่ายออนไลน์ตอนนี้»